top

 

 

 

Atom Denderhoutem '40 - '45 tussen wit zwart en grijs

Met de wijsheid van nu, met de bril van toen ...

Luc Pots

Derde druk: Er zijn terug een heel beperkt aantal boeken van Atom '40-'45 in luxe thesisversie op dik glanspapier in kleur gedrukt beschibaar. Bestellen kan door overschrijving van 30 € op rekening BE40 4395 0830 6163 van de Heemkundige Kring Haaltert. Gratis verdeeld in Groot-Haaltert.

Dit boek is het resultaat van het moeizaam in elkaar passen van tijdens zijn zoektocht teruggevonden feiten en feitjes. Hij onderzocht de leefonstandigheden in onze regio en stuitte daarbij op inzichtlijke verbinden waarom de enen wel en anderen niet collaboreerden.

Het boek heeft helemaal niet de bedoeling oude wonden open te rijten of gemaakte keuzes te vergoelijken maar wel om er op een volwassen manier over na te denken. Vandaar dan ook de ondertitel van dit boek. "Tussen, Wit, Zwart en Grijs"

Om het boek te raadplegen klik hieronder

1. Inhoudsopgave - Woord vooraf - 4 blz.

2. Video - Boekvoorstelling met dank aan TV-Atom

Eerste, tweede en derde druk uitverkocht

Gezien er nog dagelijksaanvragen blijven toerstromen bieden wij als alternatief een volledig in kleur geprinte luxe thesisversie aan.

Bestellen kan door overschrijving van 30 € op rekening van de Heemkundige Kring BE40 4395 0830 6163 met vermelding Atom 40- 45. Meerprijs voor verzending per B-postpakket 10 €

 

 

 

 

D'n Dikke va Kèsken

De Facebookgroep "Ge zetj van Kèsken..." maakte een volledig dialectwoordenboek

 

Dit wordt waarschijnlijk een unicum in de geschiedenis van de sociale media. De leden van de Facebookgroep “Ge zētj va Kèsken aske …” hebben voor een waar huzarenstukje gezorgd. Na een oproep van één van de beheerders van de groep, Marcel Baetens, reageerden de leden massaal om zoveel mogelijk dialectwoorden , eigen aan het Kerkskens te verzamelen.

Marcel Baetens verzamelde alles en bundelde dit in een kanjer van 252 bladzijden, die niet minder dan 5680 dialectwoorden bevat. Het boek zal niet gedrukt worden, maar wordt een E-book.
Marcel zegt het volgende over het woordenboek: “Als medewerker aan de Facebookpagina “Ge zētj va Kèsken aske …” merk ik dat mijn gewezen dorpsgenoten en ook inwoners van andere gemeenten massaal belangstelling hebben voor ons kleurrijk dialect en dat zij het bijzonder waarderen om hun kennis te kunnen opfrissen of te kunnen bijwerken van (bijna) in onbruik geraakte woorden en uitdrukkingen. Ook de jongere leden reageren hier zeer positief op.
Ik wil dan ook dit E-book via Facebook als een soort geschenk aanbieden aan al mijn dorpsgenoten in de hoop dat onze moedertaal op die manier ook voor de huidige generatie behouden blijft.
Waarom een E-book?

Door de elektronische verspreiding bereiken we een veel groter publiek en is er ook het voordeel dat het werk permanent kan bijgewerkt worden. Wij bieden via de Facebookpagina “Ge zētj va Kèsken aske …” continu aan iedereen de mogelijkheid om aanvullingen te doen en suggesties te formuleren … en we zullen het boek voortdurend bijwerken, want ons werk zal nooit helemaal af zijn… Vandaar dat we dus ook geen gedrukte betalende uitgave beogen.
Woensdag 23 december werd het woordenboek online gezet en zo konden de leden van de Facebookgroep het downloaden.

Jullie kunnen het nu ook downloaden zijn via onze website
En … als jullie dit zonder fouten kunnen uitspreken zijn jullie al op de goede weg om “Kèskes” te leren
“ ’t ès voulj in oos brounj tounjouzjeken”

 

Om te downloaden klik de onderstaande links aan

1. Facebookgroep maakt een volledig woordenboek "D'n Dikke va Kèsken - 2 blz.

2. Het volledig boek "D'n Dikke va Kèsken - 252 blz.

 

 

 

HOUD DE BAAN VRIJ ... de renners zijn in aantocht

Een terugblik op het wielergebeuren in Kerksken

MARCEL BAETENS

Geen kermis zonder koers, geen koers zonder cafés. Kort voor en na de tweede wereldoorlog telde ons dorp ongeveer honderd cafés en had elke wijk zijn eigen kermis: "ten Hoek", "ten Berg", ten Drauk, ten boekent, ten Eiereweg enz.

Deze plaatselijke wijkkermissen, de lokale cafébazen en een handvol vrijwillgers die de wedstrijden mee hielpen organiseren lagen aan de basis van het rijke wielerverleden in Kerkskenin.

 

Voor video en boek klik onderstaande links aan

1. Video - Boekvoorstelling en toelichting door auteur Marcel Baetens

2. Video - Koers in de Beekstraat 15 augustus 1949 - Jos De Cock

3. Inhoud en Woord vooraf door auteur Marcel Baetens - 6 blz.

4. In Kerksken geen Kermis zonder koers - geen koers zonder cafés - 21 blz.

5. De "coureurs van Kèsken - 145 blz.

6. De koersen in Kerksken van 1928 tot nu - 89 blz.

7. Microreportage Aimé Roelandt - Een hommage - 9 blz.

8 Het volledig boek "Houd de baan vrij ... de renners zijn in aantocht !!! - 273 blz.

 

 

Wie de auteur kent, weet dat dit niet zijn eerste boek over het wielrennen is. Marcel gaf de Heemkundige Kring de toelating om ook een PDF-versie op onze website te plaatsen van zijn boek

 

De Beknopte geschiedenis van K.S.C. Denderstreek

 

In 2005 schreef Marcel Baetens ter gelegenheid van het vijftigjarige huwelijksjubileum van zijn ouders het boek "ARM MAAR PROPER" een familiekroniek en een sociale schets van een arbeiderswijk anno 1955.

Zijn vader Jozef, was destijds een fanitieke supporter van Maurice Meuleman en actief in de lokale Kerkskense wielerclub Boekent Sportief.

In zijn familiekroniek 'Arm maar Proper' wijdde Marcel Baetens twee hoofstukken over de wielersport: deze bedragen legden de basis tot de publicatie in 2011 van "De beknopte geschiedenis van K.S.C. Denderstreek. De auterug gaf ons de toelating om dit werk volledig op onze website te plaatsen.

Overname van teksten of foto's mag enkel na voorafgaande toestemming van de auteur.

Voor meer info klik onderstaande links aan

1. Kerksken: Wielerclub Boekent Sportief - 18 blz.

2. Meuleman tegen Vockaert ... of de liefde voor de fiets - 14 blz.

3. Woord vooraf - Inhoudsopgave "Geschiedenis K.S.C. Denderstreek"

4. Het volledig boek "Geschiedenis van K.S.C. Denderstreek" - 208 blz.

 

 

 

 

Liber Memorialis Ecclesiae de Haeltert

Het verhaal van het kerkgebouw en het parochiaal leven van 1848 tot 1980

Staf Versavel

 

Staf Versavel stelde (i.s.m. Willy De Loose en Omer Van Cromphaut) een prachtig naslagwerk samen.Het is een boek over het kerkgebouw en het wel en wee van het godsdienstig leven in Haaltert. Ook 'de bijzonderheden' van de parochie en een korte levensschets van de acht pastoors worden behandeld.

Aan de hand van de Liber Memorials van de Sint-Goriks parochie, het schrift waarin waarin de pastoors ongeveer alles noteerden wat zij in de loop van het jaar de moeite vonden om te onthouden, zoals: nieuwigheden in het kerkinterieur, bouw van scholen, kapellen, H. Missies, grootse vieringen van het H. Hart, enz.

 

Om het boek te raadplegen klik hieronder

Voorwoord en inhoudstafel - 9 blz.

Deel I. Memoriaal van de oude kerk - 13 blz.

Deel II. Memoriaal van de nieuwe kerk - 99 blz.

Deel III. Bijzonderen van de parochie - 6 blz.

Deel IV. De pastoors - 12 blz.

Deel V. Kerkelijke gewaden en missaals - 4 blz.

Deel VI. Illustraties gebouwen en plechtigheden - 22 blz.

Deel VII. Een waardevolle kerk - 6 blz

Het volledige boek "Liber Memorials" - 173 blz.

Foto's boekvoorstelling zondag 3 september 2017 - 2 blz.

 

 

KRC HAALTERT 1942-2017 - HET VERHAAL VAN ROOD EN GROEN

MARCEL BAETENS & ALEX VAN DER VEKEN

 

De auteurs oud-speler Alex Van der Veken en Marcel Baetens, supporter sedert de jaren 60, nemen u mee op een boeiende, kleurrijke reis door de geschiedenis van 75 jaar KRC Haaltert.

Zij vonden dat deze verjaardag niet ongemerkt voorbij kon gaan. Zij zijn samen in de vele archieven van de club gedoken en zijn erin geslaagd om de volledige geschiedenis van “de Racing” en zelfs van de voorgangers, “Sinco” en “Hoger op “ te reconstrueren.

Voor elk seizoen van 1942 tot 2017 werden de ploegen in de reeks van RC Haaltert teruggevonden en van elk seizoen is er ook de eindrangschikking. Bovendien werden voor vrijwel elk seizoen de namen teruggevonden van zij die in de ploeg hun opwachting maakten.

 

Om het boek te raadplegen klik hieronder

Voorwoord en inhoudstafel - 4 blz.

Deel 1 - Hoe Haaltert de voetbal ontdekte. Een politieke strijd. - 18 blz.

Deel 2 - De geboorte van Racing Club Haaltert. - 8 blz.

Deel 3 - Het verhaal van Racing Haaltert in de KBVB. - 138 blz.

Het volledig boek " KRC Haaltert 1942 - 2017 " - 169 blz.

Foto's boekvoorstelling 8 oktober 2017. - 2 blz.

 

 

 

 

Bijdrage tot de Geschiedenis van de Rijkswachtbrigade te Haaltert 1901-2001

William Van den Berghe, rijkswachter o.r.

Deze gewezen Rijkswachtinspecteur en Haaltenaar verzamelde gegevens en foto's van de 107 gendarmes die deel uitmaakten van de Haaltertes brigade van 1901 tot 2001. Een monnikenwerk dat uitmondde in een waardevol tijdsdocument.

Formaat A4 - 190 blz. macreo satiné 120 gr. geplastificeerde harde kaft.Kostprijs 25 € + 5€ (indien verzending)

 

Om het boek te raadplegen klik hieronder

1. Namenlijst van rijkswachters - 2 blz.

2. Om het boek te raadplegen - 189 blz.

 

 

 

 

DENDERHOUTEM & "DEN GROOTEN OORLOG" 2014-2018 - LUC POTS

 

Uit Denderhoutem alleen waren er 273 jonge mannen die werden opgeroepen: 24 van hen sneuvelden en verschillende werden krijgsgevangen gemaakt.

Van sommige jongens die de oorlog wel overleefden is het verhaal zo interessant dat er een speciale bijdrage aan werd geweid. U leest er niet alleen hoe Atom de eerste wereldoorlog beleefde maar ook het oorlogsverhaal van alle gesneuvelde soldaten.

Hun tot nu toe ongekende verhalen werden chronologisch gerangschikt en verdienen bewaard te worden.

Om het boek en videos te raadplegen klik hieronder

1. Denderhoutem & Den Grooten oorlog - 114 blz.

2. Video boekvoorstelling - Atom TV

3. Video Paul Ghijsels zingt het lied "De Twintigste Eeuw" - Atom TV

4. Tekst Lied "Twintigste Eeuw" - 1 blz.

5. In Memorian Paul Ghijsels - 5 blz.

 

   

   

   

   

DE PIJN DAENSIST TE ZIJN - JORIS DE KEGEL

 

Het boek vertelt aan de hand van niet eerder gepubliceerde documenten en getuigenissen het verhaal van niet alleen de bekende hoofdrolspelers maar ook het engagement van de plaatselijke spilfiguren en volgelingen, hun  triomfen en vervolging.

Om het boek te raadplegen klik hieronder

inhoudstafel, voorwoord en refelecties - 8 blz.

Deel I. De sociale strijd einde 19 de - begin 20 ste eeuw - 119 blz.

Deel II. Daensisme in Noord-Amerika - 58 blz.

Deel III. Een nieuw begin na WO-I - 83 blz.

Deel IV. De erfenis - 10 blz.

Deel V. Herdenken - 14 blz.

Deel VI. Kranten rond 1900 - 13 blz

Het volledige boek "De pijn daensist te zijn" - 274 blz.

Foto's boekvoorstelling en vieringen Daens 175 jaar - 7 blz.

 

 

 

 

 

ALOIS DE BACKER EN HET DAENSISME 1858 - 1904 - De man en zijn tijd

LUC POTS

 

Aloïs De Backer, de man van bij ons en zijn tijd. Op 18 december 2014 is het 175 geleden zijn dat priester Adolf Daens werd geboren.

Die verjaardag was een aanleiding om niet alleen priester Adolf Daens maar ook Aloïs De Backer te herdenken, die misschien een minderbekende maar daarom niet minder belanrijke rol speelde.

Om de lezer te helpen bij het zich inleven in de tijdskader werden foto's, facsimile's vankrantenartikels, details van het Staatsblad en postkaarten uit die periode opgenomen.

In dit kader werd door de Heemkundige Kring een herdenking van De Backer aan zijn momument op het kerkhof en een eucharistie- viering gehouden. Na de viering werd in de muziekacademie het boek voorgesteld en de tentoonstelling over De Backer en het daensisme geopend.

 

Om het boek en videos te raadplegen klik hieronder

1. Aloïs De Backer en het Daensisme - 195 blz.

2. Video Boekvoorstelling met dank aan AtomTV

3. Tentoonstelling "Alois De Backer, de man van bij ons - 47 blz.

 

 

 

 

Zes eeuwen verering van O.L.V. van Zeven Weeën 1427 - 2012 in de wijkkapel te Denderhoutem

LUC POTS

 

Ter gelegenheid van de 50 ste verjaardag van de inwijding van de huidige wijkkapel van Onze Lieve Vrouw van Zeven Weeën in de Molenstraat te Denderhoutem beschrijft Luc Pots de geschiedenis van de kapel die verder terug gaat dan de in de muursteen gebeitelde 1727.

Het verhaal gaat terug tot de duister middeleeuwen en het ontstaan van de kapel in 1427 en waarom ze ook de Laserijekapel werd genoemd en in 1595 zo belangrijk was dat ze figuuratief ward afgebeeld op de Caerte ende discriptie figuerative van de gheel den Lande van Aelst.

 

Klik hieronder om het volledig verhaal te lezen

 

Zes eeuwen verering van Onze Lieve vrouw van Zeven Weeën - 55 blz.

 

 

 

 

 

 

 

 

Omme GOD ende VLAENDEREN - Biografie Jozef De Brouwer

JORIS ROELANTS

Op zaterdag 12 september 2009 werd het borstbeeld van Jozef De Brouwer, priester , heenkundige en historicus onthuld op het dorp in Haaltert.

Joris Roelants, achterneef van priester Jozef De Brouwer, beschrijft in het boek "Omme God ende Vlaenderen op een treffende wijze het leven van de priester; zijn jeugsjaren, de apostolaat periode in de verschillende parochies waar hij fungeerde. Hij vermeld eveneens de omvangrijke bibliografie van onschatbare waarde voor onze plaatselijke gescheidschrijving.

 

Om het boek te raadplegen klik hieronder

1. "Omme God ende Vlaenderen" - 117 blz.

2. In Memoriam Jozef De Brouwer - Haaltert 1909 - Aalst 1984 - 12 blz.

 

 

 

 

 

Publicaties over Haaltert door JOZEF DE DE BROUWER stichter Heemkundige Kring Haaltert

 

 

Het Kollegiaal Kapittel te Haaltert 1046 - 1495

De stichtingsoorkonde van het kollegiaal kapittel in de van Haaltert van 1046, is de oudste bronwaarover we beschikken voor de parochie, evenals voor het dorp. De oorkonde bevat een paar aanduidingen voor de oudste geschiedenis der parochie, nl. dat er reeds vroeger een klooster had bestaan en dat er een parochie kerk was.

 

Om het boek te raadplegen klik hieronder

1. Inhoudstafel - 2 blz.

2. Het Kollegiaal Kapittel te Haaltert 1046-1495 - 75 blz.

 

 

 

Bijdrage tot de Parochiale geschiedenis van Haaltert

Demografische en sociale evolutie van het dorp

De oorsprong en de ontwikkeling van de buitenparochies zijn het moeilijkst te achterhalen bij gebrek aan de nodige bronnen. De stichtingsoorkonde van het kollegiaal kapitel te Haaltert van 1046, is de oudste bron waarover wij beschikken en bevat een paar inlichtingen over het verleden van het dorp uit de periode,die de stichting voorafgaat.

 

Om het boek te raadplegen klik hier

1. Inhoudstafel - 2 blz.

2. Bijdrage tot de Parochiale geschiedenis van Haaltert - 151 blz.

 

 

 

DE STATEN VAN GOED GEDURENDE DE 17e en 18e EEUW TE HAALTERT EN KERKSKEN

 

De Staten van Goed hebben ontegesprekelijk een hoge waarde voor de genalogie, maar niet minder voor de socio-culturele ingesteldheid van iedere familie en de gemeenschap.

Wij leren er het boerenerf kennen, met inboedel, waaruit de welstand of armoede zijn af te lezen, de landbouw en veeteeld, de aanvullende familiale bedrijvigheden, als het spinnen en het weven, die ook een grote rol hebben gespeeld. Veder ook de bevoorradingssektor van de gemeenschap in zijn veelerei facetten. Het dorp komt er voor als een bijna geslotengemeenschap, waar men voor de meest essentiële levensbehoeften terecht kwam, en met de vrucht van zijn nijverheidsgewas, het vlas, een afzetgebied vond op de markt van Aalst.

De Staten van goed leren ons de dorpsgemeenschap en haar bewoners kennen, zoals wij die uit geen andere bron kunnen benaderen. Wat de dekanale verslagen betekenen voor de kennis van het geloofsleven van een parochie, vertellen ons de Staten van Goed voor het familiale en sociale leven van de Dorpsgemeenschap.

Jozef De Brouwer

 

Om het boek te raadplegen klik hieronder

De Staten van Goed als bron voor het leefmilieu gedurende de 17e en 18e eeuw te Haaltert en te Kerksken - 48 blz..

 

 

Het prinselijk leenhof "de Scijvink" te Haaltert

Het leenhof wordt terecht geklasseerd onder Rotselaar, maar verschillende heerlijkheden en lenen worden ten onrechte onder het leenhof de Schijvink samengebracht. De schepenbank van Haaltert-Kerksken, van Aaigen, van Denderhoutem en van Heldergem resorteerden wel onder Rotselaar maar niet onder de Schijvink, maar tot de Schijvink behoorden wel de gronden gelegen op Haaltert, Kerksken, Aaigem, Burst en Heldergem.

 

Om het boek te raadplegen klik hieronder

Het prinselijk leenhof "de Schijvink" - 13 blz.

 

 

 

TOPONYMIE VAN HAALTERT

In 1955 publiceerde Priester Jozef De Brouwer in het tijdschrift van de Heemkundige vereniging Het Land van Aalst zijn bijdrage "Toponymie van Haaltert" Deze bijdrage werd later gepubliceerd in boekvorm. In de archieven van de Heemkundige Kring bewaren we een origineel exemplaar doch was het technisch niet mogelijk dit in te scannen.

Dank aan Mark Beelaert voor de PDF van de originele publicatie in Het land van Aalst.

 

Om de bijdragen te raadplegen klik hieronder

1. Ter verantwoording en inhoud - 2 blz.

2. Plaatsnaamkundige kaart van Haaltert 1955

3. Volledige bijdrage Toponymie van Haaltert - 133 Blz.

4. Namen van het beschermcomite - 2 blz.

 

 

PRIESTER ADOLF DAENS - en de opkomende kristelijke demokratie

Deze bijdrage van Jozef de Brouwer was persklaar in 1957 om bij de vijftigste verjaardag van het overlijden van priester te verschijnen. Wegens omstandigheden onafhankelijk van de redaktie van "Het Land van Aalst" en de schrijver kon zij toen niet verschijnen. Sindsdien verscheen reeds een meesterwerk over "de pastoor der armen" van de hand van professor Dr. Karel van Isacker. Deze tekst brengt dan ook niets nieuw, maar levert een bewijs van het grondig misprijzen van Charles Woeste voor de voorloper van de latere "petits vicaires", die in hun opzet bij de volksontvooding beter mochten slagen. Wij geven deze bijdrage, bij de zestige verjaardag van het afsterven van deze kamper voor meer sociale rechtvaardigheid, dan ook ongewijzigd door, als een postuum eerherstel.

Jozef De Brouwer 1967

 

Om het boek te raadplegen klik hieronder

Priester Adolf Daens en de opkomende kristelijke demokratie - 31 blz.

 

 

 

 

DE HAALTERTSE DEELGEMEENTEN VROEGER & NU

 

Willy De Loose - Staf Versavel

 

Een verrassende tocht langs straten en pleinen, waar ooit een groot deel van het sociale leven zich afspeelde, toegelicht met historische en andere wetenswaardigheden.

Om het boek te raadplegen klik hieronder

1. Boekvoorstelling en voorwoord

2. Denderhoutem vroeger en nu

3. Haaltert vroeger en nu

4. Heldergem vroeger en nu

5. Kerksken vroeger en nu

6. Het volledigeboek - 140 blz.

 

Opnieuw verkrijbaar ! 20 €

 

 

 

 

 

DENDERHOUTEM door de eeuwen heen

Edgard Huylebroek

 

Deze uitgave van meer dan 400 blz. geef een overzicht van het reilen en zeilen van van het dorp 'Atom' door de eeuwen heen, tot het einde van zijn autonoom bestaan in 1976.

Een apart hoofdstuk verteld de geschiedenis van het landelijke gebied 'Herlinkhove' dat in 1807 bij Denderhoutem gevoegd werd.

 

Om het boek te raadplegen klik hier

1. Inhoudstafel - Denderhoutem door de eeuwen heen - 2 blz.

2. Boekvoorstelling 26 oktober 2001 - 2 blz.

3. Deel 1. Het geografische gegeven - 59 blz.

4. Deel 2. De histroische ontwikkeling - 181 blz.

5. Deel 3. Het verenigingsleven in Denderhoutem - 159 blz.

6. Deel 4. Herlinckhove - 15 blz.

7. Het volledig boek 431 blz

 

 

 

 

 

 

Mijne Groeten uit Haeltert - Haaltert 2000 een terugblik

Willy De Loose

 

Om het boek en video te raadplegen klik hieronder

Deel I - Dorpsbeelden - 6 blz.

Deel II - Politieke leven - Onze burgemeesters - 13 blz.

Deel III - Kerkelijk gebeuren - 14 blz.

Deel IV - Mobilisatie - Bevrijding - 11 blz.

Deel V - Onderwijs - 15 blz.

Deel VI - Het Verenigingsleven - 55 blz.

Deel VII- Familiegebeurtenissen - 17 blz.

Het volledig boek "Mijne groeten uit Haeltert" 131 blz.

Boekvoorstelling en tentoonstelling Haaltert 2000 - een terugblik -7 blz.

Haaltert in oude prentkaarten - 26 blz

Video - Haaltert 2000 - Een terugblik, 1 uur nostalgie met de glimlach

 

 

 

 

 

 

 

Viering 900 jaar Heldergem 1096 - 1996

Na twee jaar intense voorbereiding kon op 1 maart 1996 een tevreden voorzitter de bijna voltaliige gemeenteraad, tal van prominenten en genodigden verwelkomen in de feestzaal van Huize Glorieux. Zondag 3 maart was het topdag op kerkelijk. In een nokvolle kerk celebreerde Mgr. Luysterman, bisschop van Gent de eucharistieviering. De Heemkundige Kring was bijzonder gelukkig op zondag 10 maart de tentoonstelling te kunnen sluiten met een bezoekersaantal dat de kaap van 2000 eenheden net niet bereikte.

 

Klik hieronder voor de video's en het verslag viering 900 jaar Heldergem

1. Video - Viering 900 jaar Heldergem - Kanaal 3

2. Video - Academische opening 1 maart 1996 door Willy De Loose

3. Video - Opening tentoonstelling 1 maart 1996 door Valentine Tas

4. Video - Misviering 3 maart 1996 met Mgr. Luysterman Bisschop van Gent

5.Video - Rondleiding tentoonstelling Mgr. Luysterman door William Minnaert

6. Verslag viering 900 jaar Heldergem

 

BIJDRAGE TOT DE GESCHIEDENIS VAN HELDERGEM

William Minnaert, Geert Boelaert, Roger Cosyns, Willy De Loose, Marc De Moyer, Roger De Troyer, Peter D'haeseleer

 

Om het boek te raadplegen in pdf klik hieronder

Deel I -Plaatsbeschrijving en Voorgeschiedenis - Peter D'haeseleer - 7 blz.

Deel II - Toponymie (Plaatsnamen) - William Minnaert - 27 blz.

Deel III - De Heerlijkheden tijdens het Ancien Regine - Marc De Moyer - 51 blz.

Deel IV - Groot Grondbezitters in de 19de eeuw - Roger De Troyer - 8 blz.

Deel V - De Napoleontische Periode - Boelaert - Roger De Troyer - 45 blz.

Deel VI - De politieke Geschiedenis 1996 - Willy De Loose - 41 blz.

Deel VII- Het Kerkelijk Leven - Roger Cosyns - 34 blz.

Deel VII - Onderwijs - William Minnaert - 26 blz.

Deel IX - Demografisch - Social - Economisch - Peter D'Haeseleer - 47 blz.

Deel X - Verenigings Leven en Ontspanning - William Minnaert - 53 blz.

Het volledig boek - "Bijdrage tot de Geschiedenis van Heldergem" - 349 blz

 

Nog een paar exemplaren in voorraad Dorpsraad kostprijs 20 €

 

 

 

'Oe zegge men dadde in ’t Eljergems' en Heldergemse bijnamen

Roger De Troyer en William Minnaert

 

Het materiaal voor deze dialectstudie en bijnamen werd gedurende 15 jaar verzameld en aangeleverd door talrijke Heldergemnaren. Als toetsingspubliek werden een aantal zegsmannen en -vrouwen, gebruikt met een ruime verankering in de Helgermense gemeenschap.

 

Om het boek te raadplegen klik hieronder

1. Inhoud - woordvooraf - 4 blz

2. Inleiding Dialecten - Vervoegingen in 't Eljergems - 7 blz

3. Oe zegge men dadde in 't Eljergems - Roger De Troyer - 166 blz

4. Heldergemse bijnamen - William Minnaert - 63 blz

5. Het volledig boek "Oe zegge men dadde in 't Eljergems" - 246 blz

6. Verslag van de feestelijke boekvoorstelling 17 september 2010 - 6 blz

 

 

Nog een paar exemplaren in voorraad bij Dorpsraad - kostprijs 20 €

 

 

GROETEN UIT HELDERGEM

In 2013 nam de Dorpsraad van Heldergem een prachtig initiatief om de verdienstelijke dorpsgenoot Roger De Troyer te huldigen. Hij ontving de "Prijs van van Heldergem". In 1981 als medewerker van het eerste uur aan de werking van de Heemkundige kring was hij een uitstekende kracht. Hij plaatste Heldergem ononderbroken in de kijker. Geen enkel tijdschrifftnummer verscheen zonder een bijdrage over zijn geliefde dorp. Honderden bladzijden wijdde hij aan de geschiedenis van Heldergen, gespreid over vele eeuwen.

 

Om het boek te raadplegen klik hieronder

1. 900 jaar Heldergem - 14 blz.

2. Oe zegge men dadde in 't Eljergems - 14 blz.

3. Heldergem, vroeger en nu - 9 blz.

4. Heldergem, het Fransmandorp - 22 blz.

5. Naar Amerika - 32 blz.

6. Kerk en religie - 48 blz.

7. School en onderwijs - 22 blz.

8. Plaatsnamen en eigendommen - 36 blz.

9. Familiegeschiedenis - 27 blz.

10. Werk en amusement - 29 blz.

11. Ten oorlog ! - 48 blz.

12. Moord, brand en ander heugelijk nieuws - 26 blz.

13. Merkwaardige figuren ? - 8 blz.

14. Herinneringen - Jan Raes - Bertha De Bodt - Roger De Troyer - 46 blz.

15. Het volledig boek "Groeten uit Heldergem" - 380 blz.

16. Verslag van de boekvoorstelling - 8 blz.

17. Jeugdherinneringen Roger De Troyer - 58 blz.

18. In Memoriam Roger De Troyer - °Heldergem 13 februari 1931 - +Aalst 13 september 201! - 6 blz.

19. Heldergem in oude prentkaarten 1982 - 30 blz.

 

 

Gesneuvelde soldaten HAALTERT WO I en WO II

Roger De Troyer

Twee oorlogen liggen bij de ouderen onder ons nog vers in het geheugen. De Grote Oorlog 1914-1918 en de Tweede Wereldoorlog 1940-45. Beide Duitse bezettingen duurden vier jaar. Jaren van ontbering en angtst voor de bevolking en verdriet om de vele slachtoffers.

 

Ook onze gemeente betaalde zijn tol aan deze waanzinnige oorlog

Denderhoutem telde 23 slachtoffers in WO I en twee in WO II

Haaltert telde 31 slachtoffers in WO I en drie in WO II

Heldergem rouwde om 8 gesneuvelde soldaten in WO I en twee in WO II

Kerksken verloor 10 jonge mannen in WO I en drie in WO II

In Teroden waren er 7 gesneuvelden in WO I en twee in WO II

 

Om het boek en video te raadplegen klik hieronder

1. Inleiding en repertorium gesneuvelde soldaten - 2 blz.

2. Gesneuvelden WO I - per gemeente - 98 blz.

3. Gesneuvelden WO II - per gemeente - 17 blz.

4. Eretekens WO I - WO II

5. Het volledig boek Gesneuvelde soldaten WO I en WO II - 122 blz.

6. Bijdragen in het tijdschrift HK over WO I - 89 blz.

 

Video - Bezoek aan tentoonstelling Leven in bezit en bevrijd gebied

 

 

 

'Oe zegge men 't ammel - Gilbert Redant

 

Haaltert °1912- +1999

Vrijdag 5 december 1997 werd onder zeer grote belangstelling het boek voorgesteld.

Met monniken geduld verzamelde hij ruim 2000 Haaltertse uitdrukkingen, zegswijzen, spreuken en spreekwoorden met AN-verklaring.

Het geheel werd opgesmukt met pittige karikaturen van karikaturist Nesten.

 

Om boek te raadplegen klik hier

 

   

   

   

   

   

   

   

   

  FAMILIEBOEK HAATERSE GEZINNEN IN DE KIJKER - (deel I - 2003 & deel II - 2008)

Willy De Loose

   

Familieboek 1 &2 beschrijft driehonderd gezin- en familieopnamen met identificatie van de afgebeelde personen, de kwartierstaat in vier generaties, de naamverklaring en een repertorium van ruim 1000 familienamen vormen een onschatbare bijdrage voor onze lokale geschiedenis en een prachtig geschenk voor genealogen


Om het raadplegen te vereenvoudigen werden de beide Familieboeken - Boek I -geel en boek II blauw samengevoegd in een door zoekbare PDF op naam van man en vrouw alfabetisch gesorteerd op naam van de man.


Om een familiefoto en kwartierstaat te openen:
klik op de naam die verbonden is met een hyperlink naar het juiste familieboek en ga door naar de vermelde bladzijde in de PDF.

 

 Voor raadpleging klik op onderstaande linken

1. Overzicht Familieboek I & II alfabetisch op naam van de man

2. Familieboek I – Geel - 150 Haalterse gezinnen in de kijker - 321 blz.

3. Familieboek II – Blauw - Haalterse gezinnen in de kijker - 345 blz.

Opnieuw verkrijgbaar in copydruk € 15

 

 

 

 

KERKSKEN, DE WERELD IN EEN DORP

Bijdrage tot de geschiedenis van Kerksken

Willy De Loose – Joris De Kegel

Een bijdrage tot de geschiedenis  van Kerksken. Is de geschiedenis van een dorp niet de geschiedenis van een Land? En biedt de geschiedenis van een dorp niet een blik op de wereld? Het zijn immers mensen die geschiedenis maken.

 

Om het boek te raadplegen klik hieronder

Deel I -Voorwoord en inhoud - 3 blz.

Deel II - Kerksken in het Feodale stelsel - 15 blz.

Deel III - Toponymie - 37 blz.

Deel IV - Kerkelijke geschiedenis - 74 blz.

Deel V - Politieke Geschiedenis - 73 blz.

Deel VI - Sociaal en economische evolutie 118 blz.

Deel VII - Onderwijs - 38 blz.

Deel VIII - Verenigingsleven - 63 blz

Deel IX - Merkwaardige figuren - 13 blz.

Deel X - Dorstig Kerksken 8 blz.

Het volledig boek - "Kerksken, de wereld in een dorp" 452 blz.

 

Een stuk nostagie van het dorpsleven 1949 - 1959 - Kerksken in vidiobeelden en oude prentkaarten

1. Video - Koers in de Beekstraat 15 augustus 1949

2. Video - Kermis en zielemis 25-26 september 1949

3. Video - Vaggenwijding Heilig Hartbond 6 juli 1958

4. Video- Viering week van de arbeid februari 1959

5. Kerksken in oude prentkaart 1978 VTB-VAB Willy De Loose - 29 blz.

6. Video Marcel Baetens zingt Sonneveld op zè Keskes, een ode aan "Kerksken in oude prentkaarten".

 

 

HAALTERT van 1830 tot 1976

Bijdrage tot de geschiedenis van het politieke en sociale leven

Willy De Loose

 

Om het boek en video te raadplegen klik hieronder

Boekvoorstelling en voorwoord - 4 blz.

Deel I - Gemeenteraadsverkiezing 15 juli 1831 - 15 blz.

Deel II - De periode Van Meldert verkiezingen 10 oktober 1860 - 23 blz.

Deel III- Schoolstrijd 1879- 1896 - 30 blz.

Deel IV - De twingste eeuw - Félicitations, berisping en huiswerk hermaken - 15 blz.

Deel V - Oorlog 1914-1918 - 9 blz.

Deel VI - Het interbellum - 74 blz.

Deel VII - Oorlog 1940 - 1945 - 28 blz.

Deel VIII- Naoorlogse periode - Christelijke arbeidsbeweging - 56 blz.

Deel IX - Fusie in 't zicht - Gemeenteraadsverkiezing 1970 - 14 blz.

DeeL X - Familie de Sadeleer te Haaltert - 5 blz.

Het volledigboek - "Haaltert van 1830 tot 1976" - 295 blz.

 

 

Video Haaltert anno 1976. Nu een stukje nostalgie over het toenmalig politieke en sociale leven

 

 

DENDERHOUTEM - De Sint-Amandusparochie Vroeger en Nu - 1985

Edgard Huylebroek

Dit boek werd gepubliceerd ter gelegenheid van het Gouden Priesterjubileum van zijn Z.E.H. Richard Schokaert op 15 juni 1985

 

Om het boek te raadplegen klik hieronder

-. Inhoudstafel - boekvoorstelling en voorwoord - 4 blz.

1. Het ontstaan van de parochie - De eerste kerk 13 blz.

2. Vergrotingen van de kerk - Herstellingen - De klokken - Het Orgel - 27 blz.

3. Onderhoud en kleine herstellingen - 5 blz.

4. Het kerkmeubilair - 4 blz.

5. De plaatselijke clerus - 50 blz.

6. Priesters-inboorlingen van Denderhoutem - 29 blz.

7. Broeders - Zusters - Begijnen - Kerkpersoneel - 29 blz.

8. Kapelanieën - Eredienst - Fundaties - Broederschappen - 10 blz.

9. De Pastorie - De sacristie - Het klooster - De parochiale scholen - Kerkhof - 22 blz.

10. Kerkfabrieken - Hiërachie en administratie - 11 blz.

11. Bijlagen: Het luiden van de grote klok - Oorkonden - Testamenten - Stichtingen - 23 blz

Het volledigboek - "De Sint-Amandusparochie Vroeger en Nu" - 240 blz.

 

 

 

 

 

De Geschiedenis van Haaltert deel I en II - Albert Van Den Bruelle

Onder de auspiciën van het Gemeentebestuur van Haaltert publiceerde Albert van Den Bruelle in 1975 - 1976 deze tweedelige geschiedenis van het "oude Haaltert" voor de fusie met Denderhoutem, Heldergem en Kerksken.

Maar de geschiedenis is onuitputtelijk. Tussen de publicatie van Deel I en II kwamen er nog ongekende bronnen naar voren, die schakels vormden met het toen onbekende verleden van Haaltert.

 

Om de boeken te raadplegen klik hieronder

 

1. Plaatsnaamkundige kaart van Haaltert

2. Overzicht inhoudstafel - deel I - Tot de Boerenkrijg

3. Het volledig boek deel I - 144 blz

4. Overzicht inhoudstafel - deel II

5. Het volledig boek deel II - 200 blz.

6. Video studio E - Haaltert anno 1976

 

 

In opdracht van het gemeentebestuur stelde studio E een film samen over Haaltert anno 1976. Nu een stukje nostalgie over het toenmalig dorpsleven